Begrazingsprojecten

Natuur is voor ons een ruim begrip, natuurlijke graslanden en heideterreinen zijn natuur maar ook parken groenstroken en wegbermen horen voor ons bij de natuur. Doordat wij met vele rassen schapen en andere diersoorten werken hebben wij voor elke begrazingsvraag een passend antwoord.

Fullener Wald

Fullener Wald

Gemeente Coevorden

Gemeente Coevorden

Gemeente Borger-Odoorn

Gemeente Borger-Odoorn

Staatsbosbeheer Emmen

Staatsbosbeheer Emmen

Vesting Bourtange

Vesting Bourtange

wilt u meer informatie over onze begrazingsprojecten of heeft u een andere vraag?

Klik hier