Vesting Bourtange

Vesting Bourtange

In en rond de Vesting Bourtange lopen Solognote schapen. Met een prachtig oud Frans landras wordt hier het touristische aspekt met het duurzame gecombineerd. In de zomermaanden loopt herder Jelle regelmatig met de schapen in de vesting.We gaan de buitenste vestingwal begrazen met een kudde Solognotes en Groot Heideschapen.Ook hier is boomopslag een probleem en door de schapenbegrazing wordt de dijk weer goed vastgetrapt .Dit is goed voor de stabiliteit van de dijk.

Terug naar overzicht

wilt u meer informatie over onze begrazingsprojecten of heeft u een andere vraag?

Klik hier