Staatsbosbeheer Emmen

Voor staatsbosbeheer Emmen voert Natuurbegrazing Bannink de volgende begrazingsprojecten uit:

  • Valtherbos
  • Emmerschans
  • Haantjebak

Valtherbos

In het Valtherbos lopen Graue Gehornte Heideschnucken, Drents Heideschapen en kruisingen van deze 2 rassen.

Ze worden vergezeld door een aantal Landgeiten.

Zij zorgen ervoor dat het gras en de boomopslag (grove den en berk) geen kans krijgen.

Hierdoor ontstaan ook kale plekken stuifzand. Dit vinden de zandhagedissen die hier voorkomen geweldig, je komt ze dan ook regelmatig tegen, als ze op een kale plek in het zonnetje liggen.

Emmerschans

Op en achter Emmerschans zorgen een kudde Shetlandschapen ervoor dat de berk niet het hele heideterrein overwoekert.

Haantjebak

Op deze voormalige zandverstuiving met ooit een uitkijktoren doet een kudde Nederlandse Landgeiten verwoedde pogingen om de braamstruiken en de opslag van Amerikaanse eiken kort te houden. Een geweldig plaatje, word door de vele wandelaars dan ook zeer gewaardeerd.

Terug naar overzicht

wilt u meer informatie over onze begrazingsprojecten of heeft u een andere vraag?

Klik hier