Nieuws

2 september is er geen wolverkoop    
Dan zijn alle schapen geschoren en zullen zijn er veel mooie vachten beschikbaar zijn.

We hebben een nieuwe Border Collie Maja (foto’s volgen)

Onze good old Rox is op dit moment uitgeleend aan Landschapsbeheer Terra en heeft het daar erg naar haar zin.

natuurbegrazing_bannink_nieuws_01.jpg

natuurbegrazing_bannink_nieuws_02.jpg