Fullener Wald

Fullener Wald / Wesuwer Moor

Sinds 2 jaar begrazen we in opdracht van de Niedersachsiche Landesforsten een aantal heideterreinen en afgegraven moor terreinen in het Fullenerwald en het Wesuwermoor.

Dit doen we met Bentheimer landschafe, Weisse Gehörnte Heideschnucken, kruisingsrammen en geiten. Zij moeten de boomopslag bestrijden en zorgen dat de hei weer terugkeert. De bestaande heide heeft veel geleden door het Heidehaantje.

Terug naar overzicht

wilt u meer informatie over onze begrazingsprojecten of heeft u een andere vraag?

Klik hier