Welkom op de website van Natuurbegrazing Bannink

Natuurbegrazing Bannink is een bedrijf met ruim 20 jaar ervaring in vele vormen van natuurbeheer.

Natuur is voor ons een ruim begrip, natuurlijke graslanden en heideterreinen zijn natuur maar ook
parken groenstroken en wegbermen horen voor ons bij de natuur. Doordat wij met vele rassen schapen en andere diersoorten werken hebben wij voor elke begrazingsvraag een passend antwoord.